Image
Closed Loop Remediation

Proč automatizovat řešení problémů?

Dnešní uživatelé očekávají, že jejich aplikace budou dostupné nepřetržitě a budou fungovat bezchybně každou minutu každého dne v roce. Uživatelé vyžadují, aby byly tyto aplikace snadno použitelné, a aby práce s nima byla stejně příjemná jako běžná konverzace mezi lidmi. Komunikační kanál mezi uživateli a jejich aplikacemi musí být tudíž pořád dostupný, zároveň se ale očekává, že se aplikace budou neustále rozvíjet a zlepšovat. Časté změny jsou však ze své podstaty úhlavními nepřáteli spolehlivosti. Je takřka předvídatelné, že se nějaké problémy objeví, a proto je nutné být připraven je řešit rychle a pokud možno daleko dřív, než ovlivní koncové uživatele a odradí je od využívání dané služby, nebo je podnítí je k hledání alternativních poskytovatelů této služby.

Případová studie
Image
Closed Loop Remediation

Orchestrace IT služeb

Včasná detekce problémů je však jenom jednou částí řešení potíží s poskytováním kvalitních služeb. Pro zajištění dostupnosti a kvality služby je nutné podniknou celo řadu kroků, které povedou k odstranění problému a její příčiny. Tyto úkony mohou být komplexní a jejich provedení by mělo být plně auditovatelné. Automic Service Orchestration je nástrojem inteligentní automatizace, a tudíž umožňuje bezobslužně realizovat všechny kroky nevyhnutné k řešení problému od jeho odhalení až po jeho odstranění a obnovení poskytování služby. Hladká integrace mezi monitorovacími nástroji a Automic Service Orchestration znamená, že potenciální problémy mohou být odhaleny brzy a včas, než dopadnou na uživatele, a mohou být vyřešeny automaticky, čímž zajistí nejen spokojenost koncových uživatelů ale zároveň odstraní potřebu držet vysoce kvalifikované a drahé specialisty v pohotovosti mimo běžnou pracovní dobu jen pro případ, že se případně mohou vyskytnou nečekané potíže.

POPIS ŘEŠENÍ
Reference

CO ŘÍKAJÍ JINÍ

Teraz už naše vývojárske týmy nečelia žiadnym kapacitným obmedzeniam; vývojári sú schopní nasadzovať zmeny bez závislosti na pomoci prevádzkových týmov, a môžu tak robiť rýchlo a často – to predstavuje v našej kultúre a spôsobe riadenia IT najväčšiu zmenu.
Image

Stefan Nemeth

Head of IT Delivery, Tatra Banka

Využíváme Automic pro definování závislostí mezi různými úlohami běžícími jak v našem datovém centru, tak také v cloudu, a jejich řízení jako uceleného ‘procesního toku’. Automic zajišťuje, aby měli naši datoví analytici vždy a včas k dispozici správná data. To vyžaduje spuštění a provedení přibližně 6 000 úkonů každý den.
Image

Ashi Sheth

Manager of Enterprise Services, Netflix

Vypořádat se s komplexností našich systémů je s pomocí nástrojů od Automicu snadno dosažitelné. Máme [díky Automicu] velice široký prostor pro flexibilitu.
Image

Vijay Aruswamy

Staff Engineer, Big Data Ops, LinkedIn

Closed Loop Remediation

Referenční zákazníci

Image
Image
Image
Image
Image