Image
SAP Automation

Proč automatizovat SAP?

Byznys procesy v SAPu jsou kritickou součástí úsilí o zefektivnění fungování mnoha organizací, nejen výrobních podniků ale také poskytovatelů služeb, obchodních firem či finančních institucí. Tyto procesy však obvykle přesahují hranice čistě SAPové infrastruktury a zasahují i další systémy, které mohou být v dalších datových centrech či dokonce v cloudu. Complexita takového IT prostředí často způsobuje chyby v zpracování a časové prodlevy a zdržení, která frustrují zákazníky; aplikační sila omezují přehlednost procesu a kontrolu nad jeho průběhem, což významně zatěžuje personál odpovědný za řízení procesů a řešení těchto problémů.

Případová studie
Image
Automic Workload Automation for SAP

Jak dosáhnout akcelerace procesů v SAPu?

Workload Automation for SAP umožňuje organizacím optimalizovat zpracování v SAPových systémech a integrovat SAPové a ne-SAPové systémy - a tak propojit byznys procesy, které tyto sysémy podporují. Tato inteligentní automatizační platforma je certifikovaná přes SAP Integration & Certification Center a umožňuje uživatelům SAPu významně zlepšit výkon a kvalitu byznys procesů, získat novou úroveň agility a umožnit organizaci soustředit se na digitální transformaci.

  • Integrovaný Managed File Transfer (MFT)
  • Automatizované online transakcce, Job interception + SAP Event Integration
  • Batch input sessions + Dynamic variant management
POPIS ŘEŠENÍ
Reference

CO ŘÍKAJÍ JINÍ

Teraz už naše vývojárske týmy nečelia žiadnym kapacitným obmedzeniam; vývojári sú schopní nasadzovať zmeny bez závislosti na pomoci prevádzkových týmov, a môžu tak robiť rýchlo a často – to predstavuje v našej kultúre a spôsobe riadenia IT najväčšiu zmenu.
Image

Stefan Nemeth

Head of IT Delivery, Tatra Banka

Využíváme Automic pro definování závislostí mezi různými úlohami běžícími jak v našem datovém centru, tak také v cloudu, a jejich řízení jako uceleného ‘procesního toku’. Automic zajišťuje, aby měli naši datoví analytici vždy a včas k dispozici správná data. To vyžaduje spuštění a provedení přibližně 6 000 úkonů každý den.
Image

Ashi Sheth

Manager of Enterprise Services, Netflix

Vypořádat se s komplexností našich systémů je s pomocí nástrojů od Automicu snadno dosažitelné. Máme [díky Automicu] velice široký prostor pro flexibilitu.
Image

Vijay Aruswamy

Staff Engineer, Big Data Ops, LinkedIn

SAP Automation

Referenční zákazníci

Automatizaci svého ERP pomocí Automic Workload Automation for SAP využívají desítky klientů, včetně:
Image
Image
Image
Image
Image