Image
Big Data Automation

Proč automatizovat zpracování dat?

Data jsou jako olej - jejich hodnota roste s tím jak kvalitně jsou zpracovány. Aby se ale data dostaly ve správný čas na správné místo je zapotřebí koordinace velkého množství různých úkonů, bez ohledu na to, jestli jsou data uložena v jednoduchých databázích, datových skladech, nebo technologiích pro velká data. Včasné a kvalitní zpracování dat musí být průběžně pozorně monitorováno pro zajištění dodržení závazných SLA. A rychlý rozvoj technologií vyžaduje možnost kdykoli a snadno orchestračí procesy pro zpracování dat doplnit či rozšířit.

Analytická studie
Image
Big Data Automation

Automic Data Automation

Automic orchestruje celou linku pro zpracování dat napříč tradičními i špičkovými moderními aplikacemi a technologiemi jako jsou ETL nebo Velká Data a dělá tak daat v těchto systémech více dostupnými. Automic akceleruje a řídí data-warehousing procesy pro včasné, přesné, a komplentní zpracování byznys analytiky. Organizace čerpají užitek z rycheljších datových integračních cyklů, průběžné distribuce reportingových výstupů, rychlejší implementace nových data warehousingových procesů a větší compliance napříč datovými toky.

  • Kvalitnější integrace podnikového data warehousingu a business intelligence
  • Rychlejší dodávka správných výsledků pokaždé načas
  • Totální kontrola nad datovými toky od začátku až do konce
White Paper
Reference

CO ŘÍKAJÍ JINÍ

Joby jsou zařazovány do fronty na zpracování dynamicky pomocí Automicu díky jednoduchým scriptům a s využitím šikovného parametru, který určuje horní limit paralelně zpracovávaných jobů.
Image

Subrahmanya Harve

Member Of Technical Staff, ebay

Využíváme Automic pro definování závislostí mezi různými úlohami běžícími jak v našem datovém centru, tak také v cloudu, a jejich řízení jako uceleného ‘procesního toku’. Automic zajišťuje, aby měli naši datoví analytici vždy a včas k dispozici správná data. To vyžaduje spuštění a provedení přibližně 6 000 úkonů každý den.
Image

Ashi Sheth

Manager of Enterprise Services, Netflix

Vypořádat se s komplexností našich systémů je s pomocí nástrojů od Automicu snadno dosažitelné. Máme [díky Automicu] velice široký prostor pro flexibilitu.
Image

Vijay Aruswamy

Staff Engineer, Big Data Ops, LinkedIn

Referenční zákazníci

Image
Image
Image
Image
Image